تشخیص بیماری هوشمند نویان

واکسن آبله

یک دوز از این واکسن مانع از بروز ۹۵ درصد از بیماری متوسط و ۱۰۰٪ از بیماری شدید می‌شود.[۹] دو دوز از این واکسن، مؤثرتر از یک دوز است.[۱۰] اگر این واکسن در عرض پنج روز از مواجهه با ویروس به افرادی تزریق شود که پیشتر ایمن نشده‌اند، می‌تواند از بیشتر موارد آبله‌مرغان پیشگیری نماید. واکسیناسیون از بخش بزرگی از افرادی که واکسینه نشده‌اند نیز محافظت خواهد کرد. روش تجویز آن از طریق تزریق زیرجلدی است.

عوارض جانبی مصرف این دارو:

این واکسن بسیار امن است. اثرات جانبی جزئی ممکن است شامل درد در محل تزریق، تب و جوش باشد. اثرات جانبی شدید در مواردی نادر رخ داده‌است و بیشتر در کسانی بوده‌است که از ضعف دستگاه ایمنی بدن رنج می‌برده‌اند. استفاده از آن در افراد مبتلا به ایدز باید با احتیاط انجام شود.

موارد مصرف:

آبله