تشخیص بیماری هوشمند نویان

ممانتین

گلوتامات یک پیام رسان شیمیایی در مغز بوده که وجود آن برای یادگیری و حافظه ضروری است. ممانتین می تواند سطح گلوتامات موجود در مغز را کنترل و تنظیم نماید، چرا که متخصصین بر این عقیده هستند که میزان بالای گلوتامات برای مغز سمی و خطرناک است. این دارو که به دو صورت کپسول و مایع خوراکی وجود دارد نه تنها برای کنترل آلزایمر شدید تا متوسط توصیه می شود بلکه برای بیمارانی که نشانه های خفیف دارند نیز تجویز خواهد شد.

عوارض جانبی مصرف این دارو:

از جمله عوارض جانبی ممانتین سرگیجه، سردرد و یبوست است. اگر پزشک اجازه دهد و از ژل رویال برای کنترل آلزایمر استفاده شود، قطعا می توان از این عوارض جلوگیری کرد.

موارد مصرف:

آلزایمر