تشخیص بیماری هوشمند نویان

دیورتیک

این داروها میزان خروج نمک و آب را از بدن افزایش می‌دهند که این باعث کاهش فشار داخل وریدهای اطراف کبد می‌شود. اگر مصرف قرص برای آسیت ضروری باشد، ممکن است پزشک دیورتیک‌های رایجی مانند فوروزماید (لازیکس) و اسپیرونولاکتون (آلداکتون) را تجویز کند.

موارد مصرف:

آسیت