تشخیص بیماری هوشمند نویان

داروهای گشادکننده عروق

ایزوکسوپرین متعلق به گروهی از داروها به نام گشادکننده عروق است. وازودیلاتورها اندازه رگ‌های خونی را افزایش می‌دهند. ایزوکسوپرین برای درمان مشکلات ناشی از گردش خون ضعیف استفاده می‌شود، همچنین ممکن است برای سایر شرایطی که توسط پزشک تعیین شده است استفاده شود. ایزوکسوپرین فقط با تجویز پزشک قابل استفاده می‌باشد.

موارد مصرف:

آنوریسم