تشخیص بیماری هوشمند نویان

داروهای فشار خون

چندین گروه دارویی مختلف به شیوه های مختلفی برای کاهش فشار خون عمل می کنند. تجویز پزشک بهترین انتخاب برای شرایط شماست.

موارد مصرف:

آترواسکلروز