تشخیص بیماری هوشمند نویان

داروهای ضد افسردگی سه حلقه ای

داروهای ضد افسردگی سه حلقه ای – مانند ایمی پرامین، نورتریپتیلین (پاملور)، آمی تریپتیلین، دوکسپین و دزیپرامین (Norpramin) – نسبت به داروهای ضد افسردگی جدیدتر عوارض جانبی بیشتری ایجاد می کنند.

موارد مصرف:

اختلال افسردگی اساسی