تشخیص بیماری هوشمند نویان

داروهای ترامبولیتیک

این داروها سرعت تجزیه و انحلال لخته‌های خون را افزایش می‌دهند. معمولاً در شرایط اورژانسی و در موارد حاد استفاده می‌شوند، چراکه ممکن است اثرات جانبی آنها موجب مشکلات خونریزی حاد و جدی شود.

موارد مصرف:

آمبولی ریه