تشخیص بیماری هوشمند نویان

آلفنتانیل

موارد مصرف آلفنتانیل آلفنتانيل يك ضد درد مخدر است كه به عنوان داروي همراه و همچنين براي القاء بيهوشي مصرف مي‌شود. اين دارو همچنين با تزريق داخل نخاع و درون سخت شامه براي ايجاد بيدردي پس از عمل جراحي به كار برده مي‌شود. مکانیسم اثر آلفنتانیل یک اپیوئید بسیار کوتاه اثر است؛ به رسپتورهای اپیوئیدی در مناطق مختلف CNS وصل می شود، آستانه درد را بالا می برد، درک درد را تغییر می دهد و مسیرهای درد بالارو را مهار می کند. فارماکوکینتیک آلفنتانیل آلفنتانيل به راحتي از سد خوني-مغزي عبور مي‌كند. پيوند آن به پروتئين پلاسما حدود 92% است. تجمع آلفنتانيل در بافت چربي ممكن است باعث طولاني شدت طول اثر دارو شود. متابوليسم دارو كبدي است. آلفنتانيل نيمه عمر سه مرحله‌اي داردو نيمه عمر دفعي آن 2-1 ساعت است. زمان شروع اثر دارو حدود 2-1 دقيقه است و طي 2-5/1 دقيقه به حداكثر اثر خود مي رسد. طول مدت اثر دارو 10-5 دقيقه مي‌باشد. دفع آلفنتانيل عمدتا كبدي است. عوارض جانبی آلفنتانیل *عوارض شایع (%10<): قلبی عروقی: افزایش فشارخون، سفتی دیواره قفسه سینه، برادی کاردی، تاکی کاردی گوارشی: تهوع، استفراغ عوارض نسبتا شایع (%10-1): قلبی عروقی: افت فشارخون، آریتمی قلبی سیستم اعصاب مرکزی: سرگیجه، خواب آلودگی، سدیشن (پس از جراحی) عصبی، عضلانی و اسکلتی: حرکات عضلات چشمی: تاری دید تنفسی: آپنه، دپرسیون تنفسی (پس از جراحی) سایر عوارض (درصد نامشخص): قلبی عروقی: گشادی عروق محیطی گوارشی: یبوست چشمی: تنگی مردمک تداخلات دارویی آلفنتانیل *مشخصات کلی تداخلات: - سوبسترای CYP3A4 - اثرات شبه آنتی کولینرژیک - تشدید اثرات تضعیف‌کننده CNS - ایجاد تأخیر در تخلیه معدی - تشدید اثرات کاهنده فشارخون - کاهش‌ آستانه تشنج - آگونیست های اوپیوئیدی - تشدید اثرات سروتونرژیک تداخلات رده X (پرهیز): آبامتاپیر، آزلاستین (نازال)، برومپریدول، کانیواپتان، کریزوتینیب، الوکسادولین، انزالوتامید، فوسیدیک اسید (سیستمیک)، ایدلالیسیب، اپیوئید ها (میکس آگونیست/ آنتاگونیست)، اورفنادرین، اوکسوممازین، پارالدهید، تالیدومید کاهش اثرات داروها توسط آلفنتانیل: دیورتیک ها، عوامل معدی- روده‌ای (پروکینتیک)، پگویسومانت، سینکالید کاهش اثرات آلفنتانیل توسط داروها: انزالوتامید، نالمفن، نالتروکسون، اوپیوئیدها (آگونیست/ آنتاگونیست)، مشتقات ریفامایسین افزایش اثرات داروها توسط آلفنتانیل: آلویموپان، آزلاستین (نازال)، بلونانسرین، بلاک کننده‌های کانال کلسیمی (غیردی‌هیدروپیریدینی)، سریتینیب، دسموپرسین، دیورتیک ها، الوکسادولین، فکسینیدازول، فلونیترازپام، ایوابرادین، متوتری‌مپرازین، متی‌روسین، آگونیست های اوپیوئیدی، اورفنادرین، اکسی کدون، پارالدهید، پیریبدیل، پرامی‌پکسول، پروپوفول، راموسترون، روپینیرول، روتیگوتین، داروهای سروتونرژیک (خطر بالا)، سیپونیمود، سوورکسانت، تالیدومید، زولپیدم افزایش اثرات آلفنتانیل توسط داروها: آبامتاپیر، آلیزاپرید، آمفتامین‌ها، داروهای آنتی کولینرژیک، اپرپیتانت، بریمونیدین (موضعی)، بروموپرید، برومپریدول، کانابیدیول، شیرین‌بیان، کلرمتیازول، کلرفنسین کاربامات، سایمتیدین، کلوفازیمین، تضعیف‌کننده‌های CNS، کانیواپتان، کریزوتینیب، مهارکننده‌های متوسط و قوی CYP3A4، دیازپام، دیلتیازم، دایمتیندن (موضعی)، درونابینول، دروپریدول، دولیسیب، اردافیتینیب، اریترومایسین (سیستمیک)، فلوکونازول، فوس اپرپیتانت، فوس نوتپیتانت، فوسیدیک اسید (سیستمیک)، ایدلالیسیب، گیاه کاوا، لاروترکتینیب، لمبورکسانت، لیسورید، لوفکسیدین، منیزیم سولفات، متوتری‌مپرازین، متوکلوپرامید، میدودرین، میفپریستون، مینوسیکلین (سیستمیک)، نابیلون، نوتپیتانت، اومبیتاسویر/ پاریتاپرویر/ ریتوناویر/ داسابوویر، اوکسوممازین، پالبوسیکلیب، پرامپانل، روفینامید، روکسولیتینیب، سیمپرویر، سدیم اکسیبات، استریپنتول، ترلیپرسین، سوکسینیل کولین، تتراهیدروکانابینول، تتراهیدروکانابینول و کانابیدیول، توفاسیتینیب تداخل با غذا: ذکر نشده است. هشدار ها آلفنتانیل . در صورت وجود عيب‌كار كبد و بيماري ريوي و نقص در سيستم تنفسي و در بيماران سالخورده يا بسيار جوان ، آلفنتانيل بابد با احتياط فراوان تجويز شود. 2. داروهاي ضد درد مخدر باعث تشديد ضعف تنفسي مي‌شوند. 3. هنگام تجويز دارو بايد امكانات لازم براي كنترل علائم مسموميت احتمال با دارو از جمله آنتاگونيست‌هاي مواد مخدر در دسترس باشد. 4. مقدار مصرف دارو بايد براي هر بيمار بطور جداگانه و با توجه به سن، وزن، اندازه بدن، شرايط فيزيك بيمار، مصرف همزمان ساير داروها و طول مدت احتمالي عمل جراحي تعيين مي‌شود. 5. اين دارو ممكن است باعث سفتي، عضلات سينه و شكم شده و در نتيجه باعث اختلال در تنفس گردد. 6. تزريق وريدي دارو بهتر است بصورت آهسته وطي حداقل 2-1 دقيقه صورت گيرد. 7. اگرچه مصرف همزمان بنزوديازپين‌ها ممكن است باعث تقويت بيهوشي گردد. اما احتمال افزايش ضعف تنفسي و يا كاهش فشار خون بايد در نظر گرفته شود. 8. مصرف متناوب دارو ممكن است باعث ايجاد تحمل، وابستگي واعتياد به دارو شود. توصیه های دارویی آلفنتانیل 1. تا 24 ساعت پس از مصرف اين دارو، در صورت بروز سرگيجه، خواب‌آلودگي ، منگي يا تاري ديد بايد احتياط نمود. 2. تا 24 ساعت پس از مصرف اين دارو، از مصرف ساير فرآورده‌هاي حاوي الكل يا داروهاي مضعف CNSبايد خودداري نمود ، مگر اينكه اختصاصاً‌ توسط پزشك تجويز شوند.

عوارض جانبی مصرف این دارو:

عوارض شایع (%10<): قلبی عروقی: افزایش فشارخون، سفتی دیواره قفسه سینه، برادی کاردی، تاکی کاردی گوارشی: تهوع، استفراغ عوارض نسبتا شایع (%10-1): قلبی عروقی: افت فشارخون، آریتمی قلبی سیستم اعصاب مرکزی: سرگیجه، خواب آلودگی، سدیشن (پس از جراحی) عصبی، عضلانی و اسکلتی: حرکات عضلات چشمی: تاری دید تنفسی: آپنه، دپرسیون تنفسی (پس از جراحی) سایر عوارض (درصد نامشخص): قلبی عروقی: گشادی عروق محیطی گوارشی: یبوست چشمی: تنگی مردمک

0